Hướng dẫn đăng ký cộng tác viên

Để đăng ký cộng tác viên bán hàng tại bangiagoc.com

Bước 1: Truy cập https://bangiagoc.com/affiliate/register

và điền vào form đăng ký bên dưới

Description: huongdandk.JPG

Và click vào nút tiếp tục. Thông báo đăng ký thành công sẽ hiện bên dưới

Description: thong-bao.JPG

Sau khi quản lý bangiagoc.com duyệt, thông báo đăng ký thành công sẽ được thông báo tới cộng tác viên qua email đăng ký và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền cùng bangiagoc.com. Hãy đăng ký ngay