Qui trình thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website bangiagoc.com.

3. Quy định áp dụng thanh toán

3.1 Thanh toán trả trước:

3.2 Thanh toán trả sau:

3.3 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp Tài khoản Giftcode với một trong các hình thức thanh toán còn lại nêu tại mục I.